Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Inlichtingen over de moederstichting:

 • De stichting is opgericht op 17 november 2011 bij notariĆ«le akte;
 • De stichting is opgenomen in het register van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder het nummer 53973755;
 • De stichting had de ANBI-status van 2011 tot 2015;
 • De bestuursleden ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden;
 • Het secretariaat is gevestigd te Den Bosch ,alle post  via e-mail [email protected];
 • Het mobiele telefoonnummer is 06-53953915 (new)

Aanleiding voor de oprichting;

 • De forse bezuinigingen in de zorg;
 • De betaalbaarheid, de toegankelijkheid, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de zorg;
 • De forse herziening van de AWBZ in WLZ en de overige veranderingen in het zorgstelsel;
 • De scheiding tussen wonen en zorg;
 • De problematiek van de zorgpremie- wanbetalers;
 • De introductie en verhoging van het eigen risico voor zorgvragers;
 • De forse vergrijzing van de bevolking.
 • Activiteiten van de moederstichting:
 • Draagvlakontwikkeling door het benaderen van o.a. overheden,zorgverzekeraars, clientenorganisaties,banken en investeerders;
 • Donaties en andere financieringsvormen verwerven;
 • Spreekbeurten organiseren;
 • Interviews geven;

p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd