Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Moederstichting Eerstelijnsklinieken

Financiele verantwoording 2014

euro's

banksaldi 1-1                     60,98

baten:donaties

930
990.98

lasten:

kantoorkosten - 752,86

bestuurskosten - 10,00

bankkosten - 179,07


- 941,00

banksaldi 31-12

49,05

Staat van baten en lasten 2014

In euro's

Baten

Donaties

930

Lasten


Kantoor

752,86

Bestuur

10,00


-------


762,86

Exploitatieresultaat

167,14

Financiele baten/lasten

- 179,07

Resultaat

- 11,93

Deze cijfers zijn gebaseerd op alle gegevens van onze

ABNAMRO-bank en AA-consulent.

Toelichting: het resultaat t.o.v.2013 is enigszins posi-

tief te noemen.De bestuurskosten hebben de individuele

bestuursleden voor eigen rekening genomen.De kantoor-

kosten zijn zeer fors gestegen.De donaties zijn matig

toegenomen in verhouding tot de kosten.Volgend

jaar zal het bestuur helaas de ANBI-status moeten

evalueren.Het bestuur gaat desondanks onverminderd

door met het zoeken naar mogelijke investeerders.