Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Mijn Blog

Blog

Zorg en lokale overheid

Posted on February 22, 2016 at 12:04 PM Comments comments ()
Er is een stijgende behoefte aan zorg.En met name aan samenhangende en geintegreerde zorg voor ouderen,chronisch zieken en gehandicapten met complexe problemen.Bijzondere aandacht moet gegeven worden aan het toenemend aantal dementerenden en een toename van comorbiditeiten (bijkomende ernstige aandoeningen).
Thans is er in organisatorische zin sprake van allerlei nieuwe mengvormen.De termen intra- en extramuralisering ( binnen en buiten de muren) dekken de zorglading niet meer.Beter is om te spreken over  Wonen met allerlei Gradaties van Zorg.
Dat wonen verdient extra ondersteuning van U.
De gemeenten staan het dichtst bij de chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.Voor velen is de gemeente het aanspreekpunt en dat moet zo blijven.
Daarom is het aan te bevelen om het volledige traject van de PGB (geld voor zorgvrager om zorg in te kopen) te delegeren aan de gemeenten.
Ook in deze context zijn transparantie,toegankelijkheid,bereikbaarheid en solidariteit belangrijk.
Er mogen grote twijfels geplaatst worden bij de kwaliteit van de samenwerking tussen de ministeries VWS en SZW,de gemeenten,de zorgkantoren en andere betrokken stakeholders. Het ICT -PGB vertoont ernstige gebreken zoals U wellicht weet.
En wie zijn de kinderen van de rekening?

Transmurale zorg en eerstelijnskliniek

Posted on February 17, 2016 at 10:28 AM Comments comments ()
U kent misschien de artikelen in dagblad Trouw  van 16 februari 2016 over "Betere nazorg na ziekenhuis redt veel levens",Brabants Dagblad 11 februari 2015 over "Probeer vastlopen in complexe zorg te mijden"en Eindhovens Dagblad 6 april 2013 over   "Aanbod kantoren wordt komende tijd nog groter" .
De huisarts met zijn praktijkcollega's en de thuiszorg kunnen veel meer dan iedereen denkt.
Biedt deze zorgverleners uit de eerste lijn alle kansen om chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen tijdelijk te behandelen en te verplegen in een gerenoveerd en aangepast leegstaand kantoor.
Welke investeerder durft dit aan?
 

zorgverzekeraar

Posted on December 4, 2014 at 2:18 PM Comments comments ()
De zorgverzekeraar neemt de verzorging en verpleging over in het basispakket bij Zorg zonder Verblijf. D.w.z. dat Uw CAK- eigen bijdrage daalt.Hoe zit het nu met het eigen risico en de betaling daarvan?