Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Mijn Blog

Blog

view:  full / summary

verpleeghuizen

Posted on March 26, 2016 at 5:17 PM Comments comments ()
Dames en heren,
Het is toch triest dat 13.000 clienten wachten op een plaats in een zorginstelling.
Wilt U de wachttijd bekorten?
Doneer dan aan de sichting eerstelijnsklinieken.
Dank!
Read Full Post »

Zorg en lokale overheid

Posted on February 22, 2016 at 12:04 PM Comments comments ()
Er is een stijgende behoefte aan zorg.En met name aan samenhangende en geintegreerde zorg voor ouderen,chronisch zieken en gehandicapten met complexe problemen.Bijzondere aandacht moet gegeven worden aan het toenemend aantal dementerenden en een toename van comorbiditeiten (bijkomende ernstige aandoeningen).
Thans is er in organisatorische zin sprake van allerlei nieuwe mengvormen.De termen intra- en extramuralisering ( binnen en buiten de muren) dekken de zorglading niet meer.Beter is om te spreken over  Wonen met allerlei Gradaties van Zorg.
Dat wonen verdient extra ondersteuning van U.
De gemeenten staan het dichtst bij de chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.Voor velen is de gemeente het aanspreekpunt en dat moet zo blijven.
Daarom is het aan te bevelen om het volledige traject van de PGB (geld voor zorgvrager om zorg in te kopen) te delegeren aan de gemeenten.
Ook in deze context zijn transparantie,toegankelijkheid,bereikbaarheid en solidariteit belangrijk.
Er mogen grote twijfels geplaatst worden bij de kwaliteit van de samenwerking tussen de ministeries VWS en SZW,de gemeenten,de zorgkantoren en andere betrokken stakeholders. Het ICT -PGB vertoont ernstige gebreken zoals U wellicht weet.
En wie zijn de kinderen van de rekening?
Read Full Post »

Transmurale zorg en eerstelijnskliniek

Posted on February 17, 2016 at 10:28 AM Comments comments ()
U kent misschien de artikelen in dagblad Trouw  van 16 februari 2016 over "Betere nazorg na ziekenhuis redt veel levens",Brabants Dagblad 11 februari 2015 over "Probeer vastlopen in complexe zorg te mijden"en Eindhovens Dagblad 6 april 2013 over   "Aanbod kantoren wordt komende tijd nog groter" .
De huisarts met zijn praktijkcollega's en de thuiszorg kunnen veel meer dan iedereen denkt.
Biedt deze zorgverleners uit de eerste lijn alle kansen om chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen tijdelijk te behandelen en te verplegen in een gerenoveerd en aangepast leegstaand kantoor.
Welke investeerder durft dit aan?
 
Read Full Post »

zorgverzekeraar

Posted on December 4, 2014 at 2:18 PM Comments comments ()
De zorgverzekeraar neemt de verzorging en verpleging over in het basispakket bij Zorg zonder Verblijf. D.w.z. dat Uw CAK- eigen bijdrage daalt.Hoe zit het nu met het eigen risico en de betaling daarvan?
Read Full Post »

dementie

Posted on November 8, 2014 at 4:04 PM Comments comments ()
Is het nodig dat alle clienten met een dementieel syndroom in een verpleeghuis moeten worden opgenomen?
Veel dementerende ouderen wonen thuis.
Regelmatig kan het nodig zijn dat zij tijdelijk meer zorg nodig hebben.
De eerstelijnskliniek voorziet in die behoefte.
Steun ons initiatief!
Vriendelijke groet,
Fred van de Laar,voorzitter
Read Full Post »

wijkverpleging

Posted on October 30, 2014 at 7:30 PM Comments comments ()
Het kan niet de bedoeling zijn van de veranderingen in de langdurige zorg en thuiszorg dat we verpleegkundigen (HBO) krijgen die veel moeten vergaderen en papieren invullen en rapporten schrijven. En dat andere verpleegkundigen (MBO) van de ene naar de andere client rennen.
In de thuiszorg is ook dringende behoefte aan ziekenverzorgenden (VIG).
Verzorgingshuizen krijgen geleidelijk een andere organisatorische invulling en verpleeghuizen zijn nu al overbelast.
Langer thuis willen  wonen met een handicap of chronische aandoening moet mogelijk zijn.En dat is ook mogelijk naar de mening van de stichting eerstelijnsklinieken.
Daarom is Uw steun hard nodig!
Fred van de Laar,voorzitter
 
Read Full Post »

felicitatie

Posted on November 13, 2013 at 9:03 PM Comments comments ()
 
Van harte gefeliciteerd met de website 14 november 2013
 
Read Full Post »

Rss_feed