Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Zorg in de buurt

Boodschap

Van harte welkom op onze site!

Investeerders en donateurs gevraagd! 

De Moederstichting Eerstelijnsklinieken heeft geen enkel winstoogmerk en had de ANBI- status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van november 2011 tot 2015.

Haar werkdoel blijft het bevorderen van de oprichting van enkele dochter-stichtingen die kleinschalige eerstelijnsklinieken in Nederland, in eerste instantie in de provincie Noord-Brabant, exploiteren en beheren.

Het bestuur heeft op 7 februari 2016 19.30 uur besloten om de Belastingdienst te verzoeken de ANBI-status te beeindigen vanwege de zeer geringe donaties!

De Belastingdienst heeft heden ingestemd met de beeindiging

Een eerstelijnskliniek is ook een "kleinschalig zorghotel" waar maximaal 25 huisartsclienten voor een korte tijd kunnen verblijven ter observatie.Bij huisartsclienten denken wij aan chronisch zieken,hulpbehoevende ouderen en gehandicapten.Zij zullen worden begeleid door hun eigen huisarts en thuiszorgorganisatie.

Eerstelijnsklinieken:

 1) voorkomen een onnodige opname in een verpleeghuis of ziekenhuis;

2) bevorderen dat huisartsclienten zo snel als mogelijk het verpleeghuis en/of ziekenhuis kunnen verlaten met behoud van professionele zorg;

3) zullen worden opgericht bij U in de buurt zodat U als zorgvrager zolang als mogelijk thuis kunt blijven wonen met professionele zorg en mantelzorg;

4) bevorderen dat familieleden en/of mantelzorgers ook op vakantie kunnen gaan of even rust kunnen nemen;

5) zijn kleinschalige low-budget zorghotels d.w.z. dat de huisartsclient, ook die een smalle beurs heeft, hotelgast kan zijn;

6) dienen nauw samen te werken met Uw huisarts, Uw thuiszorgorganisatie,Uw fysiotherapeut,Uw huisartsenlaboratorium,Uw apotheek en andere professionele medewerkers en instanties;

7) vragen aan hun cliƫnten of zij aanvullend verzekerd zijn en/of een PGB- budget hebben;

8) bevorderen een forse besparing op de algehele zorgkosten met behoud van de kwaliteit van zorg;

9) bevorderen dat de zorg betaalbaar,toegankelijk,bereikbaar en kwalitatief goed blijft in de komende jaren voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen;

10) kunnen ook gevestigd worden in bestaande hotels;

Wij streven naar een startkapitaal van 1.000.000 euro. Uw hulp is echt nodig!

Het bankrekeningnummer van de moederstichting : IBAN NL90ABNA 0 4 8 5 0 3 9 0 0 1 .

Welke investeerders en donateurs hebben belangstelling voor ons project?

Uw financiele bijdragen zijn nodig voor chronisch zieken,gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.

Bij voorbaat hartelijk dank.

Fred van de Laar, voorzitter

gepensioneerd leraar verpleegkunde/biologie

e-mail : [email protected]

telefoon: 06-53953915(new)

p.s. elke vorm van acquisitie n.a.v. deze site wordt niet gewaardeerd.